Veiledningssaker

I perioden 2007-2015 mottok Likestillings- og diskrimineringsombudet over 13 000 henvendelser om veiledning.

Veiledningssaker etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2015. Antall

Veiledning grunnlag
Tabell: Veiledningssaker etter diskrmineringsgrunnlag 2007-2014. Antall
Diskrimineringsgrunnlag200720082009201020112012201320142015Total
Kjønn

611

550

520

462

489

508

402

405

593

4 540

Nedsatt funksjonsevne

63

93

497

364

405

397

365

375

393

2 952

Etnisitet mv. (inkl språk)

203

198

227

179

244

243

219

236

265

2 014

Alder

52

81

56

68

80

98

125

114

93

767

Religion

27

24

28

20

30

27

25

38

58

277

Seksuell orientering

18

16

21

14

15

16

20

26

15

161

Kjønnsidentitet og -uttrykk              

28

24

52

Annet

184

263

246

232

234

241

265

285

352

2 302

Total

1 158

1 225

1 595

1 339

1 497

1 530

1 421

1 507

1 793

13 065

Veiledningssaker etter samfunnsområde 2007-2015. Antall

Veiledning etter område
Tabell: Veiledningssaker etter samfunsområde 2007-2014. Antall
Samfunnsområde200720082009201020112012201320142015Total
Arbeidsliv

562

548

516

545

628

694

630

724

 847

5 694

Varer og tjenester

103

99

243

213

249

253

232

225

 282

1 899

Offentlig forvaltning

175

104

139

95

172

196

193

163

 189

1 426

Utdanning

33

47

95

76

75

84

73

102

 123

708

Bolig

11

23

29

33

46

53

47

44

 58

344

Politi, rettsvesen mv.

35

26

30

18

22

28

35

37

 45

276

Annet

239

378

543

359

305

222

211

212

 249

2 718

Total

1 158

1 225

1 595

1 339

1 497

1 530

1 421

1 507

 1793

13 065

Om sakene

Antallet veiledningshenvendelser økte til 1 793 i 2015, mens det har ligget på rundt 1 500 henvendelser tidligere år.

Arbeidsliv er det området vi mottar flest veiledningshenvendelser på (44 prosent av sakene).

Etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft 2009, har den nest største andelen vært saker på diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne. De aller fleste av disse sakene gjelder området varer og tjenester. Den største andelen av disse sakene gjelder spørsmål om universell utforming.

Mer statistikk:

Veiledningssaker etter diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområde 2007-2015

Veiledningssaker etter samfunnsområde og diskrimineringsgrunnlag 2007-2015