- Gi oss en hverdag uten vold og trusler

- Hver dag, hver time opplever kvinner å bli diskriminert, trakassert, truet og utsatt for vold. Bare fordi de er kvinner. Slik mister de sin frihet. Min oppfordring til den nye regjeringen er: Gi kvinner en hverdag uten vold og trusler, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik viser til at den nye regjeringen har lovet å gjøre enkeltmenneskets frihet til sin fanesak.

– Det er jeg glad for. Det ligger mange planer i regjeringskontorene med konkrete forslag og tiltak, blant annet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, men så langt har det strandet på gjennomføringen. Den nye regjeringen må vise vilje til handling gjennom penger og bevilgninger, sier Ørstavik.

Viktig likestillingssak

Ørstavik viser til at den nye regjeringen trekker frem vold i nære relasjoner som et av de viktige innsatsområder i et likestillingsperspektiv. Ombudet viser også til andre punkter fra H-/FrP-erklæringen som er positive for arbeidet mot vold og trakassering:

  • Styrking av krisesentrene og oppfølging av evalueringen som er gjennomført
  • Øke kompetansen i politiet og rettsvesenet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper
  • Styrke arbeidet mot seksualisert vold i krigs- og konfliktsituasjoner, og særlig følge opp sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

- Vold og trusler er to av de verste formene for frihetsberøvelse vi har i Norge i dag. Vold og trusler tar ikke fra deg bare friheten din, men også tryggheten din, selvfølelsen din og i verste fall fremtiden din, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet deltar i en markering mot kvinnevold utenfor Stortinget klokken 15.00 i dag. Markeringen er i regi av Amnesty, Norges fredsråd og DIXI.