CRPD illustrasjon

Bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter

Personer med nedsatt funksjonsevne får ikke sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt. 

- Menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne brytes systematisk, ofte og brutalt i Norge i dag. Det må norske myndigheter gjøre noen med, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I dag la hun fram ombudets nyeste FN-rapport. Den viser at norsk politikk og lovverk ikke er i samsvar med konvensjonen som ivaretar menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Rapporten tar for seg ni ulike områder der ombudet mener det er særlig grunn til bekymring:

  • Mangel på kunnskap og dokumentasjon
  • Tvang i psykisk helsevern
  • Tvang mot utviklingshemmede og demente
  • Mangel på beslutningsstøtte
  • Vold og overgrep
  • Hets, trakassering og hatkriminalitet
  • Diskriminering i arbeidslivet
  • Utilgjengelige skolebygg
  • Manglende tilgang til informasjon, varer og tjenester

Feil politikk

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener rapporten viser at norske myndigheter ikke har tatt premissene i konvensjonen innover seg.

- Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

- Skal myndighetene leve opp til konvensjonen og kravene fra FN, må de endre politikken sin fra å se etter feil med folk – til feil med samfunnet, sier Ørstavik.


Les hele rapporten

CRPD 2015 - Ombudets rapport til FNs kommite for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er et supplement til Norges første periodiske rapport til FN. 

Ønsker du å få rapporten tilsendt? Send en e-post til post@ldo.no, så hjelper vi deg.