Hanne Bjurstrøm med naturlandskap i bakgrunnen

- Glad for uttalelse fra Nissegården

Eierne av Nissegården i Lom har overfor Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm understreket i en uttalelse at flyktninger er velkommen til Nissegården.

- Grethe og Kjell Madsen, som eier og driver Nissegården, har i møte med meg gjort det tydelig at de aldri har ment at flyktninger ikke er velkommen på Nissegården. Dette understreker de også i en egen uttalelse, sier Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok opp saken på eget initiativ i sommer, og ba om en redegjørelse fra Nissegården etter at flyktningtjenesten i Skjåk ble avvist av Nissegården når de undersøkte muligheten for et gruppebesøk der.

- I denne saken har det også kommet uttalelser fra Nissegården som jeg som ombud ønsket å få utdypet. Jeg mener jeg nå har fått saken godt belyst etter å ha møtt Nissegården og flyktningtjenesten i Skjåk, og i sin uttalelse sier også eierne av Nissegården at de ønsker å samarbeide med flyktningtjenesten i fremtiden, sier Bjurstrøm.

- En av årsakene til at jeg tok saken var også at jeg også fikk henvendelser fra andre lokale flyktningtjenester som ble bekymret for at det skulle bli vanskeligere å tilrettelegge for aktiviteter for flyktninger. Nå mener jeg Nissegården sender et riktig signal også til disse. Nissegården sier i sin uttalelse at de er åpen for samarbeid med kommunale flyktningtjenester og andre som arbeider med eller for flyktninger, fortsetter Bjurstrøm.

Både i sin uttalelse nå, og i sine redegjørelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet har Nissegården lagt vekt på at de ikke har plass i høysesongen til å ta i mot grupper som ikke bor på Nissegårdens hytter.

- Nissegården har sagt til meg at de kunne vært tydeligere på at de ikke tok i mot grupper som ikke bor i hyttene deres i fellesferien, fordi de ikke har kapasitet til det. Nå sier Nissegården også at de vil gjøre sitt ytterste for å ta i mot gjester i regi av flyktningtjenesten også i høysesongen, sier Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombudet avslutter nå arbeidet med denne saken.

- Jeg kommer til å følge med på det ønskede samarbeidet fra Nissegården, og håper at også flyktningtjenesten finner mulighet til å benytte seg av Nissegården etter dette, sier Bjurstrøm.