Ombud Hanne Bjurstrøm

- Regjeringen vil for lite

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er glad for at en ny handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk omsider er på plass. - Men dessverre vil Regjeringen for lite, sier hun.

Tirsdag lanserte barne- og likestillingsminister Solveig Horne planen Trygghet, mangfold, åpenhet som gjelder i perioden 2017 – 2020. Lanseringen skjedde under Oslo Pride, et arrangement som setter fokus på rettighetene til LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn).

Handlingsplanen er et viktig dokument og har gode tiltak som ombud Hanne Bjurstrøm ser frem til at skal realiseres.

- Samtidig synes jeg planen generelt er lite offensiv for å skape mer likestilling. Mye handler om å utrede og vurdere, og alt for lite om konkrete tiltak for å sikre at LHBTI-personer ikke behandles dårligere enn andre, sier hun.

Svak på arbeidsliv

Bjurstrøm mener handlingsplanen også er svak på tiltak i arbeidslivet.

- Jeg savner konkrete tiltak for et fordomsfritt og respektfullt arbeidsmiljø.

- Vi vet at det er mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som møter motstand og fordommer på jobb, og mange får ikke jobb. Her bør Regjeringen raskt komme med konkrete tiltak. Mange bedrifter flagger med regnbueflagget i disse dager, men jeg vil se regnbueflagget i praksis hele året.

- Si i fra

Bjurstrøm oppfordrer arbeidstagere som opplever diskriminering om å si ifra.

- Vi kan gi råd og veiledning til personer som opplever diskriminering, sier hun.