Ombud Hanne Bjurstrøm

Rekordmange varsler om diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk nærmere 2000 saker i 2015, 15 prosent flere enn året før. Mandag startet Hanne Bjurstrøm i jobben som ombud.

- Jeg gleder meg til å jobbe for at alle skal få like muligheter i Norge i dag, sier påtroppende ombud Bjurstrøm.

Den tidligere arbeidsministeren og klimautsendingen har sin første dag som likestillings- og diskrimineringsombud mandag. Samtidig viser ombudets tall at flere enn noen gang melder om diskriminering.

- Vi tror at alt er såre vel i Norge. Slik er det ikke. Mange får ikke sine rettigheter oppfylt, sier Bjurstrøm.

55 år gamle Hanne Bjurstrøm er jurist. Hun har jobbet i Justisdepartementet og hos Regjeringsadvokaten, og hun har praktisert som advokat for en rekke bedrifter i næringslivet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er et offentlig ombud opprettet 1. januar 2006. Ombudet skal fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.