Hanne Bjurstrøm taler på konferansen

Krever økt innsats mot hatkriminalitet

- Norge trenger en helhetlig strategi mot hatytringer og hatkriminalitet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Tirsdag 8. november arrangerte ombudet, i samarbeid med Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI), en konferanse om hatkriminalitet i Norge.

I en rapport utarbeidet av ECRI kommer det frem at kommisjonen mener det er flere bekymringsverdige mangler ved norske myndigheters håndtering av hatkriminalitet.

Christian Ahlund, styreleder i ECRI, presenterte rapportens anbefalinger på konferansen. Han etterlyste omfattende tiltak for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet i Norge, og la vekt på at myndighetene må spille en svært sentral rolle i arbeidet mot rasisme og intoleranse.

- Full involvering fra myndighetens side er helt avgjørende for å lykkes, både i arbeidet mot diskriminering og i arbeidet mot hatkriminalitet, sa han.

Etterlyser konkrete tiltak

I rapporten tar ECRI blant annet til orde for å etablere spesialenheter eller spesialister i hvert politidistrikt for å håndtere rasistiske og homo- eller transfobiske episoder. De etterlyser også nasjonal statistikk over hatkriminalitet, noe som ikke finnes i dag. Dette er tiltak både ombudet og FNs rasediskrimineringskomité har etterspurt tidligere.

Ombud Hanne Bjurstrøm håper myndighetene følger oppfordringene de får i dag.

–Vi vet at justisministeren har sagt at arbeidet mot hatkriminalitet er viktig arbeid og skal prioriteres. Vi har store forventninger til at det følges opp med gode kunnskapsbaserte tiltak, sier Bjurstrøm.

Du finner hele ECRIs rapport om Norge her.