Juryleder Guri Hjeltnes deler ut Benjaminprisen til Sjøvegan skole.
Juryleder Guri Hjeltnes gratulerer rektor Kjell Arne Giske og elevrådsleder Torunn Paulsen med Benjaminprisen.

Sjøvegan får Benjaminprisen

Sjøvegan videregående skole får årets Benjaminpris i skarp konkurranse med skoler fra hele landet.

– Jeg gratulerer Sjøvegan skole med Benjaminprisen. Skolen setter antirasistisk arbeid på dagsorden, og viser hvor viktig det er å skape fellesarenaer for unge med ulik bakgrunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

- Dette er forbilledlig arbeid, og en utfordring til andre skoler om å gjøre det samme, sier hun.

Et godt forbilde

Sjøvegan videregående skole har i over 20 år utarbeidet Sjøveganmodellen, som bygger på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som f. eks. alder, fagvalg og annet. Elever på samme alder, fra både grunnopplæringen for flyktninger og den ordinære videregående opplæringen, møtes til felles undervisning gjennom tverrfaglige prosjekter som foregår jevnlig over tid.

- Vi håper andre skoler lar seg inspirere, slik at vi kan bli kvitt rasisme og fremmedfrykt en gang for alle, sa elevrådsleder Torunn Paulsen, da hun mottok prisen på vegne av skolen mandag. 

- Sjøveganmodellen har gitt oss en unik mulighet til å tilrettelegge for samhandling og vennskap blant ungdom på skolen, noe som har vært et viktig bidrag til at rasisme og fremmedfrykt ikke får grobunn i lokalsamfunnet, sa skolens rektor Kjell Arne Giske.

Statsråd Elisabeth Aspaker delte ut prisen.

- Sjøvegan videregående skole er en viktig og synlig veiveiser mot diskrimienring. Elever, lærere og lokalsamfunn har all grunn til å være stolte i dag, sa hun.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det at Sjøvegan gjennom det langsiktige antirasistiske arbeid har blitt en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune. Juryen understreket også viktigheten av skolens arbeid med samisk kultur, både i grunn- og videregående opplæring gjennom samisk fagdag, og kooperasjon med prosjektet Samiske veivisere.

– Det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, sier juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. 

Årets andre nominerte skoler var Låby skole i Østfold, Ulsrud vgs i Oslo, Saupstad skole i Sør-Trøndelag og Løkenåsen skole i Akershus. Alle skolene kunne vise til et solid arbeid med inkludering og gode tiltak.


Benjaminprisen

Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet var rasistisk motivert. Skolene som mottar prisen arbeider aktivt mot rasisme og diskriminerende holdninger og handlinger.

Prisutdelingen finner sted i tilknytning til markeringen av den internasjonale Holocaustdagen. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 100 000 kroner.

Kilde: www.benjaminprisen.no