Gratulerer med Stolthetsprisen!

Berit Vegheim i organisasjonen Stopp Diskrimineringen fikk Stolthetsprisen 2016.

Vegheim har i en årrekke jobbet for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har også vært en viktig bidragsyter i LDOs brukerutvalg.

Les mer hos Uloba, som deler ut prisen.