Diskriminerende tvang

Helseminister Bent Høie forvalter et lovverk som gjør at norske helseinstitusjoner kan bryte menneskerettighetene. Derfor ber jeg regjeringen erstatte lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk, og rydde opp i diskriminerende tvangsbruk i psykiatrien.

Lov om psykisk helsevern gjør det lettere å bruke tvang mot personer med psykiske lidelser enn mot resten av befolkningen. Det vil si at dersom du blir psykisk syk risikerer du å bli utsatt for frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og beltelegging, selv om du ikke er til fare verken for deg selv eller andre.

Norge ratifiserte nylig FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og land etter land som kontrolleres av FN får beskjed om at deres tvangslovgivning ikke er forenelige med menneskerettighetene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med at Norge overholder konvensjonen. Vi har gjort en omfattende gjennomgang av norsk rett, praksis og FN-komiteens arbeid med tvang. Derfor vet vi nok til å kunne si at tvangsbruk i Norge er uforenelig med menneskerettighetene.

Det er sjeldent jeg som ombud går så hardt ut og krever en så omfattende lovreform. Men det må jeg gjøre nå fordi problemene er så alvorlige. Tvang er mye brukt i Norge, og det er dokumentert at bruken er vilkårlig. Det avhenger av hvor du bor og hvor du havner. Behandlingsinstitusjoner bruker tvang på svært ulike måter. Dette tilsier at det brukes tvang som ikke er nødvendig. Det er diskriminerende.

I dag sender jeg en rapport til helseministeren. Der ber jeg regjeringen om å erstatte lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk, som sikrer rett til likeverdig helsehjelp og ikke diskriminerer mennesker med psykososiale lidelser slik dagens lov gjør.

I 2015 skal Norge rapportere til FN om hvordan myndighetene sikrer menneskerettighetene til sine innbyggere. Rydd opp i diskriminerende tvang i forkant av det! 

Innlegget sto på trykk i Dagbladet 3. desember 2013.

Her kan du lese rapportene LDO har sendt til myndighetene.

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.