Tydeligere Vær varsom-plakat

I kjølvannet av 22. juli 2011 ble det mange diskusjoner om media og journalisters rolle som navigatør, veileder og grensesetter i samfunnsdebatten. Et nytt punkt i Vær varsom-plakaten tydeliggjør medias rolle i å aktivt motarbeide stereotypier.

- Det er mye grums i det offentlige ordskiftet. Ikke bare mot innvandrere og kvinner. Også andre grupper som for eksempel funksjonshemmede, homofile, romfolk og samer utsettes for stigmatisering og krenkelser. Ofte ser vi at journalister bygger opp under stereotypiske oppfatninger som er uriktige, unøyaktige eller irrelevante i sammenhengen, sier Ørstavik.

I oktober 2012 var Ørstavik i møte med Per Edgar Kokkvold for å diskutere revidering av Vær Varsom- plakaten.

- I møtet etterspurte vi et punkt som gjør at journalisten må reflekterer over om opplysningene i saken er relevant for å få frem saken. Dette er særlig viktig for å hindre stigmatisering som gir næring til fordommer, sier Ørstavik.

Fra 1. juli 2013 ble den nye plakaten virksom og et nytt punkt er ført opp.

- Det er gledelig å se at våre innspill er hørt, sier Ørstavik.

Det nye punktet er som følger:
“4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.”

Du kan klage

Pressens faglige utvalg behandler saker hvor enkeltpersoner mener seg krenket. Det er viktig å benytte klageadgangen til å få opp diskusjoner og økt kunnskap om hvordan stereotype fremstillinger kan krenke og forsterke negative forestillinger. Ta definisjonsmakten tilbake og si ifra om du føler deg krenket.

Andre saker: