Opptakskrav

Opptakskrav for å komme inn på universitet eller en høgskole er ofte godt begrunnet. I noen tilfeller kan opptakskrav likevel være diskriminerende. For eksempel kan krav til fysisk og psykisk helse i noen tilfeller ha en diskriminerende virkning. Det som må vurderes i slike tilfeller er om utdanningsinstitusjonens krav er nødvendig for å kunne gjennomføre utdanningen eller yrket

Hva kan du gjøre?

I første omgang anbefaler vi deg å ta kontakt med den aktuelle høgskolen eller universitetet, og be om en skriftlig begrunnelse for kravet de stiller. Hvis du, etter å ha mottatt begrunnelsen, fortsatt mener at opptakskravet er diskriminerende og usaklig, kan du kontakte ombudet for å få veiledning.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25