Arbeid mot stereotypisering er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot diskriminering. Det er også et krav etter likestillings- og diskrimineringsloven å jobbe mot stereotypisering, men hva innebærer egentlig denne plikten for deg i offentlig sektor?

Dette kurset er utviklet for å gi ansatte i offentlig sektor bedre kunnskap om hva stereotypisering er, hvordan man motvirker stereotypisering i saksbehandling og tjenesteyting og dermed sikrer befolkningen et likeverdig tjenestetilbud.

Kurset vil også se nærmere på likestillingsplikten for offentlig sektor (§ 24) og hvordan man kan oppfylle lovens krav i praksis. Kurset er gratis og blir holdt digitalt.

 

Dato: 2. juni

Tid: 09:00-11:00

Kurset er gratis og blir holdt digitalt. Klikk her for å delta.
Frist for påmelding er 25. mai

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle ansatte i offentlig sektor, men er også relevant for personer i andre sektorer. Kurset er spesielt relevant for ansatte som jobber med tjenesteyting og saksbehandling. Innholdet er også nyttig for andre med generell interesse for å motarbeide stereotypisering i egen virksomhet.

 

Kurset inneholder 

  • Informasjon om stereotypisering, med eksempler på hvordan det kan slå ut i praksis
  • Caseoppgaver og gruppearbeid der dere jobber med å motarbeide stereotypisering
  • Informasjon om sikring av likeverdige offentlige tjenesterInformasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor

 

Læringsmål 

Deltakerne skal ha

  • kunnskap om hvordan de kan motarbeide stereotypisering og sikre likeverdige offentlige tjenester, hvorfor det er viktig, og hva det innebærer.
  • økt bevissthet om hvordan de kan motarbeide stereotypisering
  • ha kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor og hva den innebærer.

 

 

Newsletter