Rekrutteringsprosesser må være fri for diskriminering. En profesjonell rekruttering, som likebehandler ulike kandidater er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for et likestilt og mangfoldig arbeidsliv. I dette kurset får du inspirasjon og hjelp til å lykkes med å rekruttere mer mangfoldig.  

Kurset inneholder 

  • Juridiske rammer du må forholde deg til ved rekruttering.  
  • Anbefalinger om hvordan du kan rekruttere profesjonelt og på en måte som likebehandler kandidater. 
  • Hvordan arbeidsgiver kan se annerledeshet som en styrke 
  • Positiv særbehandling for underrepresenterte grupper. 

Læringsmål 

  • Kjennskap til de viktigste lovparagrafene som påvirker rekrutteringsprosessen.  
  • Kjennskap til ulik elementer i ordinær rekruttering som gir diskrimineringsrisiko 
  • Kjenne til ulike tiltak som begrenser og motvirker diskrimineringsrisiko 
  • Kjennskap til ulike tiltak som fremmer likestilling og mangfold 
  • Kjennskap til rammeverket for positiv særbehandling, når er det lov og når er det lurt 

Målgruppe 

Kurset er mest relevant for arbeidsgivere, rekrutterende ledere, HR-personell, sentrale og lokale tillitsvalgte. 

 

Tid og påmelding

Torsdag 26.oktober
Kl 09:30-11:00

Delta digitalt på kurset ved å klikke på denne lenken