De siste 20 årene har kvinner tjent omtrent 85 prosent av menns lønn. Det er mange forklaringer på hvorfor vi har dette lønnsgapet i norsk arbeidsliv. Dette kurset gir deg innblikk i dette bakteppet.

Vi gir deg kunnskap om hvordan likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven skal forstås, og hvilken rolle tillitsvalgte og andre på den enkelte arbeidsplass kan ha i arbeidet for likelønn lokalt.

Arrangementet er endel av vårens LDO-kursuke for arbeidslivet.

Dato: 6. mai

Tid: 09.00-11.00

Kurset holdes som et webinar. Klikk her for å delta i møtet.

 

 

Kurset inneholder

  • Informasjon om likelønnssituasjonen i Norge.
  • Sammenhengen mellom likelønn i arbeidslivet og likelønn på arbeidsplassen. En juridisk gjennomgang av likelønnsbestemmelsen.
  • En gjennomgang av verktøy tillitsvalgte kan ta i bruk for å jobbe for likelønn på arbeidsplassen.

 

Målgruppe

  • Kursets innhold er spisset mot tillitsvalgte og ansattes representanter, men er også relevant for ledere og medarbeidere med HR- og personalfunksjoner.

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal få kunnskap om likelønnsbestemmelsen, hvorfor den er viktig og hva den innebærer.
  • Deltakerne skal få en god forståelse av hvordan de selv kan jobbe for likelønn på arbeidsplassen.

Newsletter