På kurset får du generell informasjon om likelønn og bestemmelsen om lønnskartlegging i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26.

Vi vil også sette deltakerne i gang med gruppearbeid knyttet til en konkret og fiktiv virksomhet for å vise hvordan man kan gjøre en lønnskartlegging i praksis.

 

Dato: 1. april

Tid: kl. 09:00-11:30

Kurset holdes som webinar. Meld deg på her.

 

Kurset inneholder

  • Informasjon om likelønnssituasjonen i Norge
  • Informasjon om likelønnsbestemmelsen og bestemmelsen om lønnskartlegging
  • Tips til arbeid med lønnskartlegging i virksomheten
  • Arbeid med faktiske lønnstall
  • Arbeid med å vurdere hvorvidt stillingsgrupper utgjør arbeid av lik verdi

 

Målgruppe

  • Kursets innhold er spisset mot ledere, medarbeidere med HR- og personalfunksjoner og tillitsvalgte i statlige og kommunale virksomheter, men er også relevant for deltakere fra næringslivet.

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal få kunnskap om likelønnsbestemmelsen, hvorfor den er viktig og hva den innebærer.
  • Deltakerne skal få god forståelse av hva du må gjøre for å gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet.
  • Deltakerne skal få en god forståelse av hvordan de kan gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet.

Newsletter