Fra og med 2020 har alle offentlige virksomheter, institusjoner og etater en styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt som offentlige myndigheter. Denne likestillingsplikten utfyller aktivitets- og redegjørelsesplikten som offentlige myndigheter har som arbeidsgivere.

Likestillings- og diskrimineringslovens § 24 pålegger offentlige myndigheter, i all sin virksomhet, å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Likestillingsplikten for offentlig sektor legger til grunn at den vanlige driften skal ta høyde for mangfoldet i befolkningen, og at alle har rett til en likeverdig opplevelse i møte med det offentlige.

Dette kurset gir deg informasjon om bakgrunnen for likestillingsplikten for offentlig sektor, innholdet i plikten, og hvordan du som leder i kommunal sektor kan jobbe for å oppfylle kravene etter loven. Kurset er gratis og blir holdt digitalt.

 

Dato: 30. mai.

Tid: 09.00-11.00

 

Kurset er gratis og holdes digialt. Klikk her for å delta.

Frist for påmelding er 25. mai.

 

Målgruppe

Kurset retter seg hovedsakelig mot ledere i kommunal sektor, og vil bygge på eksempler fra norske kommuner. Kursinnholdet kan likevel være nyttig for ledere i andre deler av offentlig sektor.

 

Kurset inneholder

  • Informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor
  • Metodikk for kartlegging av likestillingsutfordringer i din kommune og identifisering av målrettede likestillingstiltak
  • Informasjon om de nye kravene til utvidet likestillingsredegjørelse for offentlige sektor

 

Læringsmål 

Deltakerne skal ha

  • kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor, hvorfor den er viktig, og hva den innebærer. 
  • forståelse for hva de må gjøre i egen virksomhet for å oppfylle kravene etter loven
  • kjennskap til verktøy de kan bruke i arbeidet med plikten i egen virksomhet.

 

Newsletter