Fra og med 2020 har alle offentlige virksomheter, institusjoner og etater en styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt som offentlige myndigheter. På dette frokostseminaret får dere en kort innføring i hva den styrkede likestillingsplikten for offentlig sektor innebærer og hvilke krav dere kan stille til offentlig sektors arbeid for likestilling og mot diskriminering.

Representanter fra norske menneskerettighetsorganisasjoner vil dele sine erfaringer og ideer om hvordan plikten kan brukes for å sikre egne målgruppers likeverdige møter med det offentlige. Det blir mulighet for spørsmål og diskusjon.

Likestillings- og diskrimineringslovens § 24 pålegger offentlige myndigheter, i all sin virksomhet, å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsplikten skal sikre at offentlig sektor skal ta høyde for mangfoldet i befolkningen. Hva innebærer egentlig likestillingsplikten?

Panelet vil bestå av representanter fra:

  • Organisasjonen mot Offentlig diskirimnering (OMOD)
  • Unge Funksjonshemmede
  • Skeiv Ungdom

 

Dato: 31. mai

Tid: 08:30-10:00. Dørene åpner 08:00.

Sted: Mariboes gate 13 i Oslo, 1. etasje.

Deltakelse er gratis. Klikk her for å registrere deg

Frist for påmelding er 25. mai.

Newsletter