Hvem er vernet?

Vernet mot diskriminering på grunn av politisk syn gjelder både for ansatte arbeidstakere, innleide arbeidstakere eller selvstendige næringsdrivende som tar oppdrag for en virksomhet.  

 

Hva er politisk syn?

Politisk syn kan for eksempel være hvilket parti du stemmer på eller nåværende eller tidligere medlemskap i et politisk parti eller en organisasjon. Politisk syn kan også være din politiske mening, eller hva arbeidsgiver tror er din mening på et område eller i en enkelt sak. 

 

Lovlig forskjellsbehandling

Ikke all forskjellsbehandling er ulovlig. Hvis arbeidsgiver har en saklig grunn til å forskjellsbehandle, og forskjellsbehandlingen er nødvendig for å utføre arbeidet og ikke uforholdsmessig inngripende, kan arbeidsgiver ha lov til å legge vekt på ditt politiske syn. Les mer om unntaksadgangen her.  
 
At du er vernet mot diskriminering på grunn av ditt politiske syn i arbeidslivet betyr heller ikke at du alltid har rett til å utøve din politiske mening i jobbsammenheng.

 

Har du opplevd å bli diskriminert eller trakassert i arbeidslivet på grunn av ditt politiske syn? 

Les mer om diskriminerings- og trakasseringsvernet her.