– Jeg fant ut at jeg var gravid rett før andre runde med jobbintervju og valgte å gi beskjed om det, sier Iselin Johnsen. 

Det var altså helt i starten av graviditeten, og ingen andre visste at hun var gravid.

– Jeg var klar over at det ikke var noe jeg måtte opplyse om. Men for meg ville det blitt feil å ikke si det.

Johnsen ville ha sitt på det rene, og ville ikke overraske med graviditetsnyheter i det hun startet i jobben.

– Jeg hadde også en annen jobb, og var ikke så redd for å bli avvist.

 

– Føler jeg er i loopen

Arbeidsgiver Helseplattformen tok kontakt.

– De ville gjerne fortsette samtalene uansett. De sa de ville jeg skulle jobbe der i mange år, og at en permisjon er en liten del av det løpet.

Iselin ble ansatt som prosjektleder, og startet i november i fjor. Dagen før permisjonen delte hun dette innlegget på LinkedIn:

"Så er siste dagen før mammaperm her! Er så glad for å jobbe i Helseplattformen som ikke bare har tilrettelagt så jeg kan være i jobb frem til siste slutt, men i tillegg ansatte meg vel og vitende om at jeg var gravid! (Faktisk de første som fikk vite om det!) Jeg valgte å være åpen om graviditeten i første intervju, og likevel fikk jeg stillingen. Ja til mer åpenhetog flere slike bedrifter! Sees i mars 2022."

Lille Kasper August ble født i juni, og i dag er han med for å hilse på mammas kolleger på Trondheim-kontoret. Iselin gleder seg til å starte opp igjen etter mammapermisjonen.

– Ledelsen holder meg oppdatert på e-post, og har invitert meg på lunsj. Jeg føler fortsatt at jeg er i loopen.

 

Forbudt å spørre om graviditet

– Det er alltid fint å høre om arbeidsgivere som ansetter gravide og legger til rette både før, under og etter permisjonen, sier Rannveig Sørskaar.

Hun er seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sørskaar sier at ikke alle gravidere arbeidssøkere har samme positive opplevelse som Iselin Johnsen. Ombudet har nylig fått OsloMet til å undersøke omfanget av graviditetsdiskriminering i Norge.

Her kom det blant frem omtrent 1 av 4 midlertidig ansatte kvinner har opplevd å ikke få forlenget stillingen sin mens de var gravide eller i foreldrepermisjon.

– 26 prosent kvinner har opplevd å ikke få forlenget stillingen sin i forbindelse med graviditet/planlagt permisjon, mot 9 prosent menn. Omtrent 15 prosent av kvinner er blitt spurt om de venter barn eller er gravide i en jobbsøkerprosess. 9,5 prosent av menn er blitt spurt om det samme, påpeker Sørskaar.

14 prosent av kvinner og 10 prosent av menn forteller om negative reaksjoner fra leder når de forteller at de skal ha barn.

I Norge har vi et forbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging i rekrutteringsprosesser.

– Den som søker kan selvfølgelig velge å være åpen, slik Iselin var. Jeg er likevel veldig opptatt av å understreke at hvis du er gravid skal du ikke føle at det å ikke si fra om graviditeten på jobbintervju er å lure arbeidsgiver. Her er du i din fulle rett til å vente med å dele dette, og lovverket er laget for å sikre at vi ikke diskriminerer gravide arbeidssøkere, sier Sørskaar.

Dette er undersøkelsen

  • Utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), på oppdrag fra LDO. Har kartlagt og analysert praksis, opplevelser og holdninger knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet, med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven. 

  • Basert på kvantitative og kvalitative data gjennom spørreundersøkelser, kvalitative intervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere og kartlegging av arbeid og erfaringer med tematikken blant et utvalg av arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner.

  • Kartlegger arbeidstakeres erfaringer med å få barn og ta foreldrepermisjon, i hvilken grad de opplever forskjellsbehandling i arbeidslivet, og hvordan arbeidsplassen legger til rette for å kombinere arbeid og familie.

  • Kartlegger også arbeidsgiveres kunnskap om diskrimineringsvernet.

  • Les hele undersøkelsen her.

– En selvfølge å ansette den beste

Iselin Johnsen er utdannet innen markedskommunikasjon fra BI, og hadde jobbet med e-helse i fire år i Oslo før hun flyttet til Trondheim.

Det var attraktivt for IT-selskapet Helseplattformen, som utvikler en ny felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge og er i sterk vekst. 

– Iselin hadde den rette kompetansen, og var den beste kandidaten. Da var det en selvfølge at vi ansatte henne, sier Sigrun Berge Engen, som er kommunikasjonssjef i Helseplattformen.

Arbeidsgiveren satte pris på åpenheten om graviditeten.

– For oss var det en nyttig opplysning så vi kunne planlegge bemanning, men hun var fortsatt en like interessant kandidat. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, og det å være gravid eller få barn skal selvsagt ikke være ekskluderende på noen måte.

Helseplattformen har mange kvinnelige ansatte, både i toppledelsen og på mellomledernivå.

– Hvis vi skulle diskriminert noen, ville det ikke gått rundt. Men ærlig talt så overrasker det meg hvis dette fortsatt er et problem i arbeidslivet, sier Engen.

– Trenger kvinners kompetanse

Hun opplevde selv å miste en fast stilling hun hadde fått fordi hun fortalte at hun var gravid med sitt første barn.

– For 25 år siden var det lett å kaste ut en kandidat i en søkeprosess. Nå håper jeg verden har kommet lenger.

Innenfor helsesektoren er det mange kvinnelige ansatte, som sitter på en stor og viktig kompetanse, mener kommunikasjonssjefen.

– Den store kvinnelige arbeidsstokken er en viktig del av Norges suksess. Så selvsagt må arbeidslivet tåle at kvinner får barn, og vi må ta godt vare på dem. For den kompetansen trenger vi.

Helseplattformen har også fleksible ordninger for hjemmekontor og arbeidstid, hvis det kan gjøre det enklere for gravide å jobbe ut graviditeten.

– Vi ønsker å ta godt vare på alle våre ansatte, understreker Engen.

 

Graviditetskampanje II 500 Hyper.jpg

– Jeg var klar over at det ikke var noe jeg måtte opplyse om. Men for meg ville det blitt feil å ikke si det, sier Iselin Johnsen om å være gravid jobbsøker.
Foto: Camilla S. Moe /Studio Prud