1. januar i fjor ble Likestillings- og diskrimineringsloven endret slik at arbeidsgiveres plikt til å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering ble utvidet og forsterket.

Én av endringene er at alle offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere av en viss størrelse, skal gjøre lønnskartlegginger for å se om det er forskjeller i lønn mellom kvinner og menn. 2021 er siste frist for å komme i gang med dette arbeidet.

For å gjøre det enklere har Kultur- og likestillingsdepartementet gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å lage en veiledning for lønnskartleggingen.

Veilederen ble lansert i januar. Du kan se den her.

Vil du vite mer?

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no