Deltidsbruken gir systematisk skjev fordeling av frihet, makt og økonomi mellom kvinner og menn. Det er i all hovedsak kvinner som arbeider deltid. Deltid har konsekvenser for lønn, rettigheter, arbeidsbetingelser og tilknytning til arbeidsmarkedet.

For kvinner, særlig de som har barn, er deltid en vanlig tilpasning til arbeidslivet. For menn derimot, er deltid unntaket. Deltidsarbeidende menn er gjerne studenter eller på vei ut av yrkeslivet.

Deltidsarbeid er mer vanlig for personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. 

Kvinner jobber i gjennomsnitt nesten en dag mindre i uka enn menn

Forskjellen har vært stabil de siste tiårene. Forskjellen i arbeidstid er størst for kvinner og menn med barn under 16. Omtrent halvparten av kvinner med barn jobber deltid, sammnlignet med ca. 8 prosent av menn med barn.

Deltidsandelen øker med alder og synker med utdanningslengde. Det blir spennende om deltidsandelen blant kvinner fortsetter å synke ettersom flere høyt utdannede kvinner kommer inn i arbeidslivet. Ikke minst nå når de kvinnene som har investert i høy utdanning blir eldre. Tidligere har det vært en tendens at kvinner som begynner med deltid når barna er små fortsetter å jobbe deltid i hele yrkeskarrieren. Nå kan det se ut til at deltid for mange er en tilpasning i en tidsbestemt periode. Dette vil imidlertid variere med yrke og utdanningslengde.