Religion

Religion har vært en del av menneskets historie i uminnelige tider. Enkeltpersoner og grupper har brukt religion som en kraft til egen frigjøring. Andre har brukt religion til å undertrykke folk.

78 prosent av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke (SSB 2010/2011). Det finnes flere andre trossamfunn, blant andre katolikker, baptister, adventister, hinduer, jøder, muslimer og buddhister.

Religionsfrihet innebærer frihet til å ha en religion eller et livssyn, til å endre religion eller livssyn, og til å utøve sin religion eller livssyn. Noen ganger kan religionsfrihet og andre menneskerettigheter komme i konflikt.

I den offentlige debatten har noen tema dominert mer enn andre, blant andre blasfemiparagrafen, statskirkeordningen (avviklet i 2012), trossamfunns muligheter til å forskjellsbehandler kvinner og homofile, og bruken av religiøse plagg i det offentlige.

Diskriminering

Hvis en person stilles dårligere enn en annen på grunn av sin tilhørighet til en religion eller et livssyn, kan det være diskriminering.

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av religion, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk og livssyn.

Diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av i personlige forhold. Ansettelse av personer som skal arbeide i arbeidsgiveres hjem anses som et personlig forhold.

Forskjellsbehandling på grunn av en persons religiøse overbevisning kan likevel i visse tilfeller være lovlig. Lovlig forskjellsbehandling må være saklig begrunnet.

Hva kan du gjøre?

Hvis du tror at du er diskriminert på grunn av din religiøse tilhørighet eller livssyn kan du ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få veiledning om hva du kan gjøre, og om hva slags rettigheter du har.