Stadig flere tjenester og samfunnsarenaer blir digitale. Dette gir både muligheter og utfordringer. På ombudets årskonferanse skal vi se nærmere på hvordan vi kan sikre at hele befolkningen får ta del i denne utviklingen, og ikke utestenges fra samfunnsdeltakelse og offentlige og private tjenester. Ombudets mål er å sette tematikken «digitalt utenforskap» på dagsorden, på en måte som gir bedre problemforståelse, men samtidig også vekker interesse, og oppfordrer til handling på ulike arenaer og innenfor ulike sektorer. Vi vil særlig se på grunnlagene alder, etnisitet og funksjonsevne.   

 

Tid: 09:30-15:30 

Sted: Oslo Kongressenter (Sal B) 

Meld deg på årskonferansen her

Konferansen streames ikke. Opptak vil bli tilgjengeliggjort i etterkant.

 

Program 

 

Innledning 

09:30-10:00     Registrering (snacks, kaffe/te) 

10:00-10:30     Åpning  

ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og konferansier Lars Kolberg (LDO) 

 

Del 1 - Hvordan ser digitalt utenforskap ut i samfunnet vårt i dag? Hvem rammes, hvor skjer det og hvem er aktørene? 

 

10:30-10:45     Digital velferdsstat. UiO og NAVs satsing 

ved Ingunn Ikdahl og Jon Christian Fløysvik Nordrum, UiO 

10:45 - 11:00     Pause

11:00-11:15     Presentasjon av Redd Barnas rapport om digitalt utenforskap blant ungdom   

ved Kaja Hegg, Redd Barna 

11:15-11:30     Fire "raske" løsninger på digitalt utenforskap

ved Funka, Digna, Seniornett, No Isolation 

11:30-12:30     Lunsj 

 

Del 2 – Hvordan jobber de som forvalter og eier de digitale tjenestene med inkludering? 

 

12:30-12:35     Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt (LOS-plikten) 

ved Christopher Gambert, seniorrådgiver i LDO  

12:35-13:50     Digital inkludering sett fra et forskningsperspektiv 

ved Kari Sand, SINTEF  

13:00-13:15    Demokrati, digitalisering og inkludering 

ved Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning 

13:15-13:30     Digitaliseringsdirektoratets arbeid med eID 

ved Tor Alvik, Digitaliseringsdirektoratet 

13:30-13:45     Hvordan skal vi jobbe med inkluderende tjenester og ivareta innbyggernes behov? 

sofaprat med Miriam Begnum fra NAV og Mohammed Abdelqadir fra Digna 

13:45-14.05     Matpause 

 

Del 3 – Hvilket ansvar bør utviklerne av digitale tjenester ta for å hindre digitalt utenforskap? 

 

14:05-14:20     Hvordan utvikles tjenester og løsninger, alt fra tilbud til levert tjeneste?  

ved Anders Kunz, Sopra Steria 

14:20-14:35     BankID  - Hvordan kan BankID bli for alle?

ved Ole Petter Aasen, Bank ID 

14:35-14:50     Hvordan bør digitalt utenforskap reguleres? 

ved Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud 

14:55-15:15     Hva skal til for at vi alle skal slippe å oppleve digitalt utenforskap? 

sofaprat med Ole Petter Aasen fra BankID, Anders Kunz fra Sopra Steria, og Bjørn Erik Thon fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

15:15-15:30     Avslutning