Samfunnet er tjent med arbeidsgivere som jobber systematisk og godt for å fremme likestilling og motvirke diskriminering på egen arbeidsplass. Bærekraft og mangfold kobles ofte sammen. Men hvordan kan vi måle eller vite om vi oppnår de resultatene vi jobber mot?  

GDPR og personvern legger noen rammer både for hva vi kan måle, og hvordan det eventuelt kan måles. Og tjener det egentlig likestillingen at vi skal telle og samle inn data på for eksempel etnisitet?  

På frokostseminaret inviterer vi inn egne og eksterne fageksperter, for å belyse skjæringspunktene mellom å jobbe godt med likestilling og bruke data om etnisitet som likestillingsdata, og samtidig ivareta behovet for personvern.  

Mer detaljer om innholdet kommer når vi nærmer oss, men du kan melde deg på allerede nå! 

Frokostseminaret foregår fysisk, og det vil serveres lett bespisning og settes av tid til mingling og nettverksbygging.