Alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte skal årlig gi en likestillingsredegjørelse i årsberetning, årsrapport eller annet offentlig dokument. Dette kurset gir deg informasjon om bakgrunnen for bestemmelsen, innholdet i bestemmelsen og hvordan du kan jobbe for å oppfylle plikten.

På kurset får du generell informasjon om bestemmelsen om redegjørelsesplikt i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26 a. Vi vil også sette deltakerne i gang med konkrete arbeid med tekster for å komme i gang med å skrive en redegjørelse i praksis.

 

Tid: 07. desember, 09:00-11:00

Sted: Digitalt

Meld deg på her