Mange arbeidsgivere mener i dag at mangfold er viktig. Samtidig nevner virksomhetene Likestillings- og Diskrimineringsombudet er i dialog med langt oftere at de arbeider med likestilling knyttet til kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og graviditet, enn religion, tro og livssyn. Er religion, tro og livssyn vanskeligere å jobbe med når virksomheten tar tak i likestilling og mangfold?

Etter loven har religion, tro og livssyn et vern mot diskriminering, det samme som for eksempel både kjønn og etnisitet. Samtidig vil ikke det å være kristen, eller muslim, medføre at du møter den samme formen for diskriminering i arbeidslivet som du typisk møter som kvinne. Diskriminering forekommer på mange måter, og i ulik drakt fra yrke til yrke, og på tvers av de forskjellige grunnlagene. Derfor har vi invitert kloke hoder og samfunnsaktører fra ulike deler av arbeidslivet og samfunnet til å snakke om nettopp hvilke utfordringer som må tas tak i når arbeidsgiver ønsker å fremme religiøst mangfold på arbeidsplassen og hvordan disse kan løses.

Frokostseminaret er også avsparket for en uke med webinarer Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer. I disse går vi mer i dybden på hva likestillings- og diskrimineringsloven gir av vern og plikter, blant annet i webinaret om Religion og diskrimineringsvern i arbeidslivet som avholdes dagen etter frokostseminaret.

Du kan lese mer om, og melde deg på alle webinarene på www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/arrangement/.  

Program

Den første delen av møtet vil bestå av små innlegg på 10 minutter fra hver av paneldeltakerene. Etter pausen vil deltakerene samles i en samtale rundt hvordan man løser utfordringene vi fikk høre om før pausen.

Oppmøte litt før kl. 08:30 for å hente navnelapp.

  • LDO v/ Christopher Gambert, fagdirektør: Innledning om diskrimineringsvernet og arbeidsgivers aktivitetsplikt
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn v/ Ingrid Joyce, leder: Problemstillinger og religiøse møter i arbeidslivet
  • Abdifataah Mahamud, Imam og sjelesørger Ullevål Sykehus: Forteller om rin rolle og hvilke utfordringer han ser på området
  • Kaja Larsen Østerrud, forsker OsloMet. Forskning på diskriminering av muslimer: Forteller om sitt forskningsprosjekt om utfordringer muslimer møter i arbeidshverdagen.

20 minutters pause med frokost, drikke og mingling

  • Panelsamtale: "Hvordan løser vi utfordringer knyttet til religion på arbeidsplassen?"

I panelsamtalen møter vi Ada Klubben fra ISS Facility Services Norge og Robert Rinden fra Bydel Gamle Oslo, i tillegg til innleggsholderne fra før pause.

Vi ser frem til et konstruktivt og dagsaktuelt frokostseminar sammen med deg!

Du kan lese mer om, og melde deg på til, alle webinarene på www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/arrangement/

Tid og sted

Mandag 23.oktober
Kl 08:30-10:00
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo - Sal Nejdma

Meld deg på kurset her