Kjønn og digitale produkter

Har du hørt om denne digitale ringen som måler pulsen til eieren? Ringen kan gi et varsel dersom den registrerer avvikende puls, som indikasjon på forhøyet stress eller fare for at du brygger på en forkjølelse. Imidlertid har den et utbedringsbehov når det gjelder å tilpasse seg kvinner. Les mer om hvordan den registrerer at denne ringens eier får melding om sykdom når hun egentlig er gravid.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet oppfordrer alle som utvikler ny teknologi til å påse at nye verktøy fremmer likestilling. Ta kontakt med ombudet for mer informasjon og veiledning.