Alder og digitalisering

Selv om digitalisering effektiviserer saksbehandlingen i offentlig sektor og gir enklere tilgjengelige løsninger for mange borgere, kan det samtidig medføre det motsatte for enkelte. Mange med lav digital kompetanse opplever at offentlige tjenester blir mindre tilgjengelige. Dette skaper et digitalt klasseskille.  

Ifølge rapporten, Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse, av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseer personer over 60 år overrepresentert blant gruppen med svake digitale ferdigheter.