Medlemmar

Fagrådet består av ressurspersonar med kunnskap om diskrimineringsgrunnlaga. Grunnlagene er kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og alder.

Medlemmane er valde av LDO fram til 2025, og møtes 4-6 ganger i året.

 

Desse er medlemmar:

 • Kari Gran og Safira Josef (Romano kehr)
 • John Peder Egenæs (Amnesty International Norge)
 • Helle Borgen (Norges Kvinnelobby)*
 • Bassel Anis Hatoum (Skeiv Verden)
 • Maja Enerhaug Egge (Press)
 • Marit Bjørnstad (Norske kvinners sanitetsforening)
 • Hatem Ben Mansour (Antirasistisk senter)
 • Mali Storbækken (Reform – ressursenter for menn)
 • Jan Davidsen (Pensjonistforbundet)
 • Mette Ellingsdalen (Landsforeningen We Shall Overcome)
 • Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)
 • Linda Noor (Minotenk)
 • Emilie Biti-Jessen (Noereh)
 • Hedvig Ekberg (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
 • Berit Vegheim (Stiftelsen Stopp Diskrimineringen)
 • Inge Alexander Gjestvang (FRI – Foreningen for kjønns- og
  seksualitetsmangfold)

*Norsk kvinnelobby har foreløpig ikke valgt fast representant.