Om Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som oppgave å bekjempe diskriminering og være en pådriver i arbeidet for likestilling og mangfold.

Forbudet mot å diskriminere handler om usaklig forskjellsbehandling på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller en kombinasjon av disse grunnlagene.

LDO har også ansvar for å føre tilsyn med Norges etterlevelse av tre FN-konvensjoner: kvinnekonvensjonen, raskediskrimineringskonvensjonen og konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Alle kan henvende seg til oss

LDO skal være lett tilgjengelig for de som henvender seg til oss. Enten du er blitt utsatt for diskriminering selv, vil bistå noen som har opplevd diskriminering eller du søker informasjon om rettigheter og plikter så kan du kontakte oss. Du kan også henvende deg til LDO med tips om saker du mener vi bør engasjere oss i.

Enkeltpersoner, tillitsvalgte og arbeidsgivere kan få råd og veiledning om hvordan de hindrer diskriminering og fremmer likestilling.

Se også LDOs personvernerklæring.

 

Dette kan LDO bistå med

Vi gir råd og veiledning på telefon, skriftlig og ved oppmøte, og holder kurs og foredrag om rettigheter og plikter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en arena for aktuell debatt innen våre saksområder. Vi arrangerer jevnlige møter, kurs og seminarer hvor aktuelle temaer blir belyst og debattert.

Informasjon om likestilling og diskriminering er også tilgjengelig på LDOs hjemmeside www.ldo.no. Hjemmesiden er tilpasset blinde og svaksynte.

Det er gratis å bruke Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

Slik tar du kontakt med LDO

Du kan kontakte oss pr telefon, e-post eller brev samt elektronisk kontaktskjema som du finner på www.ldo.no. Dersom saken din inneholder sensitive personopplysninger vil vi oppfordre deg til å bruke det elektroniske kontaktskjemaet vårt, da vi ikke kan gi veiledning på e-post i slike tilfeller. Hvis du ringer til oss for å få veiledning, vil resepsjonen ta mot beskjed om hva saken handler om før saken sendes til en veileder som ringer deg opp igjen så raskt som mulig.

Du har krav på svar på din henvendelse senest innen tre uker, men vi svarer deg så raskt som mulig. Du kan også komme innom på besøk og få snakke med våre veiledere. Ta kontakt med oss så gjør vi en avtale.

Vi kan tilby både skriftlig og muntlig veiledning. Dersom du har behov for tolk i møte med oss, skaffer vi det. Dersom LDO ikke kan hjelpe deg, gir vi deg råd om hvor du kan henvende deg.

LDO bestreber seg på lettfattelig kommunikasjon. Klart språk er et mål for oss.

Alle medarbeidere i Likestillings- og diskrimineringsombudet har taushetsplikt.

Åpningstider:

  • 15. mai – 14. september kl. 08.00 – 15.00
  • 15. september – 14. mai kl. 08.00 – 15.45

Kontaktinformasjon og kontaktskjema kan du finne her eller i banneret nedenfor.

 

Klage på LDOs service

Dersom du ikke er fornøyd med LDOs service, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon, via våre sikre skjema på hjemmesiden eller send oss et brev.