Hva som er diskriminering er ikke alltid lett å avgjøre, men vi i ombudet vil gjerne høre hva du opplever. Har du utviklingshemming eller nedsatt psykosial funksjonsevne, eller er verge for noen som har det, kan vi gi deg råd og veiledning om hva diskriminering er.

Vi kan også forklare hva du kan gjøre for å klage på diskrimineringen.

 

Stort omfang

Besøksforbud er et av temaene som har fått stor oppmerksomhet i det siste, spesielt i etterkant av VGs saker om at over 2400 personer med utviklingshemming fikk besøksforbud under korona-pandemien.

Ombudet varslet Helsedirektoratet om en urovekkende utvikling i april, og omfanget har vist seg å være stort.

– Når det skjer i så stor skala og uten lovgrunnlag, så er det et tegn på at en diskriminerende praksis har fått utvikle seg i et omfang som avdekker alvorlige svakheter i utviklingshemmedes rettssikkerhet, sa ombud Hanne Bjurstrøm til VG.

Har du besøksforbud du tror kan være diskriminerende, kan vi hjelpe deg. Du kan ta kontakt med ombudet her.

 

Det nytter å si i fra

Nylig slo Diskrimineringsnemnda fast at et besøksforbud kan være brudd på diskrimineringsforbudet. Dette gjelder selv om det vises til smittevernhensyn. Denne saken viser at det nytter å klage på besøksforbud.

Saken gjaldt en person som leier en leilighet i et bofelleskap. Han mottar hjelpetjenester hele døgnet fra et omsorgsselskap. Han ble nektet å motta besøk i perioden fra utbruddet av Covid-19 i mars 2020 og frem til mai. Dette ble begrunnet i smittevernhensyn.

Fra mai fikk han bare motta varslede besøk utendørs av foreldrene, men ikke fra søsken. Besøkene hadde begrensninger i varighet og hyppighet, og ansatte måtte være til stede under hele besøket. Besøksadgangen ble oppmyket i sommermånedene, før han igjen ble nektet å ta imot gjester.

Nemnda kom til at denne beboeren var diskriminert, og ga pålegg til omsorgsselskapet om å endre besøksrestriksjonene slik at beboeren kan motta besøk i samsvar med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Les hele saken hos Diskrimineringsnemnda.

Vil du vite mer?

 

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Kontakt oss på media@ldo.no