- Formålet med dette viktige prosjektet er å få økt kunnskap om erfaringer med rasisme blant unge samer som har tilknytning til reindrift, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Det er Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole som skal gjennomføre forskningsprosjektet med en tidsramme på ett år. Ombudet og Sametinget finansierer prosjektet sammen.

 

Prosjektet har som mål å kartlegge:

  • Hvordan unge med tilknytning til reindrift håndterer erfaringer med rasisme?
  • Hvilke samfunnsmessige forhold og endringer som påvirker opplevd rasisme blant unge?
  • Hvordan unge reindriftsutøvere har det på skolen, eller når de deltar i fritidsaktiviteter?
  • Hvilke holdninger som rår blant dem som tilbyr offentlige tjenester?
  • Hvem eller hvilke grupper som trakasserer, skriver hatefulle kommentarer og driver med hets mot unge som er tilknyttet reindrift?

 

- Vi har lite kunnskap om dette og vi trenger å vite mer for å kunne gi reindriftsungdom best mulig bistand og hjelp når de opplever rasisme, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Forskningen skal dekke hele det geografiske området for det samiske reindriftsområdet i Norge.