15. november er likelønnsdagen, dagen som markerer hvor stort gapet er mellom kvinners og menns lønn, dersom alle jobbet 100 prosent.

I år er dagen 15. november, fordi 15. november er om lag 87 prosent ut i året. Dagen markerer at kvinner gjennomsnittlig tjener omtrent 87 prosent av hva menn  tjener.

Dette lønnsgapet har vist seg vanskelig å få bukt med, selv om utviklingen i sum går riktig vei. Det er mange ulike og sammensatte årsaker til at kvinner i Norge i dag tjener mindre enn menn. Gjennomsnittlig jobber menn og kvinner i Norge ulke steder (ulik sektor), med ulike ting (ulike steder i hierarkiet) på forskjellig måte (kjønnsforskjeller i heltid/deltid).

Alle offentlige virksomheter, og private virksomheter med over 50 sysselsatte, skal innen 2021 gjennomføre en lønnskartlegging og redegjøre for resultatene av denne.

I år er det fornuftig å rette oppmerksomheten til én ting norske virksomheter både skal, bør og kan gjøre for å sikre at de internt i egen virksomhet ikke bidrar til å øke lønnsgapet.

 

Du skal, fordi du er lovpålagt

1.januar 2020 skjerpet Stortinget aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Kort fortalt er det norske virksomheters plikt til å aktivt, målrettet og planmessig jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering innenfor egen virksomhet. Som en del av dette likestillingsarbeidet skal arbeidsgiver kartlegge kvinners og menns lønn minst annethvert år.

Kartleggingen skal gi ansatte mulighet til å sammenlikne sin lønn med gjennomsnittet for egen gruppe, og resultatene fra kartleggingen skal publiseres offentlig. Siden dette ble lagt til i lovendringen 1. januar i fjor.

 

Du bør, fordi det lønner seg

Virksomheter som i dag tar likestilling på alvor, bør ha en mer rettferdig og likestilt lønnsstruktur. Da vil en plikt til å offentliggjøre resultatene av en lønnskartlegging bety en mulighet til å styrke eget omdømme, tiltrekke dyktige kandidater og skille seg ut i konkurranse med mindre likestilte konkurrenter. Siden alle nå skal legge kortene på bordet, så er det et fortrinn å kunne vise at man tar likestilling og likelønn på alvor.

 

Du kan, fordi rammeverket er på plass

I snart to år har det blitt laget både veiledninger, maler og kurs om hvordan du utfører lønnskartlegging i egen virksomhet, og rapporterer dette riktig. Likestillingsombudet tilbyr også veiledning knyttet til din konkrete virksomhets lønnskartlegging dersom du har behov for det. Samlet sett gir dette deg som arbeidsgiver en såpass velutstyrt verktøykasse at det er innenfor å påstå at alle nå kan gjennomføre lønnskartlegging.

Nå vet du hvorfor du skal, bør og kan. Fristen er innen utgangen av 2021.

La lønnskartleggingen være ditt viktigste bidrag til å tette lønnsgapet dette året!