Vi har de siste månedene både hørt og lest rystende historier i media fra flere kvinnelige fiskere om deres erfaringer med seksuell trakassering, vold og overgrep. Kvinner blir kalt svake, horer og fettkjerringer. Mange av historiene er så grove at de grenser til straffbare handlinger.

- Det at de har opplevd disse tingene på arbeidsplassen mens de har utført jobben sin er svært alvorlig. Dette skal ingen måtte tåle, sier avdelingsleder i LDO, Rønnaug Retterås.

På bakgrunn av dette inviterte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til oppvaskmøte om trakassering mot kvinner i bransjen i forrige uke. Til stede var store deler av fiskeri- og sjømatnæringen, men også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og representanter fra ombudet.

- Jeg har hatt møter med noen kvinnelige fiskere for å høre deres historier, og det jeg hører er rystende, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under sin åpningstale.

Ledelsesforankring er avgjørende

Statsråden understreket at han forventer at hele næringen tar dette på største alvor og arbeider målrettet med å endre på denne ukulturen. Han oppfordret skikkelige mannfolk, som vet hva likestilling og folkeskikk betyr, om å gå foran som gode eksempler og slå ned på det som nå skjer.

- Kvinner som har varslet om disse sakene frykter nå de konsekvenser det vil få for dem at de har gått ut med sine historier. Vi som er her i dag må gjøre vårt for å beskytte dem slik at belastningen ikke blir enda større enn den allerede har vært, sa Skjæran.

Ombudet informerte underveis i møtet om vår veiledningsrolle i saker om trakassering, om arbeidsgivers og organisasjoners ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering, og vår erfaring fra samarbeid med andre arbeidsgivere og næringer. Ombudet uttrykte også at det er veldig positivt at problemet med seksuell trakassering i fiskerinæringen ikke lenger er et skjult problem som kun bæres av kvinnene som blir utsatt for det.

- Det er bra at det nå har blitt åpenhet om problemet og at fiskeriministeren, arbeidslivspartene og andre sentrale aktører i næringen setter det på dagsorden. Slik ledelsesforankring er helt avgjørende for å få gjort noe med problemet, sa seniorrådgiver med fagansvar for seksuell trakassering i ombudet, Helene Jesnes.

Seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er svært positivt at Hurdalsplattformen er tydelig på at arbeidet mot seksuell trakassering skal styrkes. Regjeringen går inn for at arbeid mot seksuell trakassering nå skal tas inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven.

- Dette var etterlengtet, og noe vi har bedt om i flere år, sier Retterås.

At arbeidet mot seksuell trakassering har en naturlig plass i det ordinære HMS-arbeidet er det ingen tvil om. Det bør være lett og tydelig å finne ut av hvilke forpliktelser man har som arbeidsgiver, noe denne endringen definitivt vil bidra til. Ombudet har også forventninger om at det henvises til likestillings- og diskrimineringsloven både i bestemmelsen om trakassering i arbeidsmiljøloven, og i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. 

- Slike endringer vil gi området mer oppmerksomhet i den ordinære HMS-opplæringen. På bakgrunn av henvendelser vi får, ser vi at arbeidslivet har behov for slik opplæring, sier Retterås.