Jeg tror kanskje jeg var vrang. Skal prøve å være stille. Det var sikkert min skyld.

Teksten er hentet fra Ingebjørgs Bratlands nytolkning av Suzanne Vegas´ monsterhit «Luka» fra 1987. En låt som nå gis ut på norsk for å sette søkelys på vold i nære relasjoner.

Den norske versjonen gis ut i forbindelse med kampanjen Taushet tar liv. En kampanje som gjennomføres av Krisesentersekretariatet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet for økt oppmerksomhet på vold i nære relasjoner. Vold som ofte skjer mellom husets fire vegger – og som i verste fall tar liv.

 

Volden det er vanskelig å oppdage

May Schwartz, fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, sier målet med kampanjen er synliggjøre alvoret av volden i nære relasjoner, og ikke minst få frem hvordan den enkelte kan agere ved mistanker.

– Det er vanlig å tenke på vold som handlinger der utfallet er fysisk i form av blåmerker, sår eller brudd. Vold er så mye mer. Hver dag utsettes mennesker i vårt langstrakte land for fysisk og psykisk vold av en de står nær. Vi vet at det kan det kan være vanskelig å bryte når personen som gjør deg vondt også er en du er glad i, og derfor er det ekstra viktig at venner, kolleger og naboer bryr seg og følger med på de rundt. Det er nettopp det denne kampanjen ønsker å belyse. Vi er veldig takknemlige for at Ingebjørg Bratland vil være med å spre dette budskapet med en veldig fin sang, sier  Schwartz.

 

En selvfølge å stille opp

Det var lett for Ingebjørg Bratland å si ja da hun fikk spørsmålet om hun ville sette sitt preg på låta. Både fordi hun har et nært forhold til sangen i seg selv, og fordi det er for en veldig viktig sak.

Med seg på laget fikk hun produsent og låtskriver Espen Lind.

– Mitt mål og håp, er at min og Espen sin versjon av låta kan bidra til at flere tør å si i fra, og at flere skjulte voldstilfeller oppdages. Altså at flere får den hjelpen de trenger. Personlig synes jeg låtresultatet har blitt veldig fint, og jeg håper den får publikum der ute til å følge med og agere hvis nødvendig, sier hun.

Den nye versjonen av «Luka» og Taushet tar liv-kampanjen ble lansert 25. november, samme dag som den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Se musikkvideoen under.

 

 

Hva skal du se etter?

Det kan være svært vanskelig å oppdage vold i nære relasjoner. Tegn du kan se etter kan for eksempel være om vedkommende isolerer seg og eller endrer væremåte.

– Reaksjoner på vold kan likevel være så forskjellig, som nettopp gjør det vanskelig å oppdage. Vi må tørre å se volden, og ikke minst tørre å spørre. Dersom du mistenker at noen utsettes for vold kan du ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen, på chat eller telefon. Vi hjelper også deg som pårørende, og er både døgnåpne og anonyme, sier Julie Haatuft, prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen.

Les mer om vold i nære relasjoner og kampanjen på Taushet tar livs hjemmesider.

Taushet tar liv

 

  • Krisesentersekretariatet gjennomfører, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, den årlige kampanjen Taushet tar liv.  Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap.

  • Kampanjen skal få folk til å forstå hva vold i nære relasjoner er, og hvordan man kan bidra og hjelpe voldsofre.

  • Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ved Justis- og beredskapsdepartementet.