– Partene i norsk arbeidsliv har en lang og stolt tradisjon med å bidra til løsning av fellesskapets utfordringer, men har dere så mye å skryte av på dette området? spurte likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm da hun gjestet åpningen av «Rik på mangfold»-konferansen i regi av Norsk Folkehjelp denne uken.

«Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle» er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og flere fagforbund og arbeidsgivere for å fremme inkluderende og mangfoldige arbeidsplasser. Samarbeidet består blant annet ved kursing om gjenkjenning av diskriminering i arbeidslivet, og gjennomføres i samarbeid med Foreningen FRI og Norges Handikapforbund.

 

Må forankres i toppen

Bjurstrøm mener avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) og trepartssamarbeidets planer om å få personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet er et eksempel på at man ikke har lykkes godt nok så langt. Avtalen, som blant annet skal hindre frafall i arbeidslivet, er blitt reforhandlet flere ganger siden den første versjonen trådte i kraft i 2001.

– Målsetningen ble fornyet med nye avtaler, for til slutt å bli tatt ut av selve avtaleverket. Jeg har selv vært arbeidsminister med ansvar for IA-avtalen, og må ta min del av ansvaret for at vi ikke lykkes, men jeg opplevde ikke at dette ble særlig høyt prioritert hos noen av partene, sa Bjurstrøm.

Ombudet mener at partene i arbeidslivet fortsatt har en helt sentral rolle å spille, både ved å sette temaet høyt på den politiske agendaen og forankre tydelige strategier på øverste nivå. Hun håper også at den forsterkede aktivitets- og redegjørelsesplikten vil være et verdifullt verktøy.

 

Delte historier

Under konferansen delte noen av deltakerne sine erfaringer med diskriminering på bakgrunn av blant annet nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn. Norsk Folkehjelps Line Khateeb leste også opp historier fra kvinner som hadde blitt diskriminert på grunn av graviditet. Kvinnene ønsket ikke selv å dele historiene fra scenen.

Bjurstrøm påpekte at historiene dessverre er gjenkjennelig for ombudet. Hun advarte samtidig mot «sjangerblanding» når en jobber med en inkluderende arbeidsplass, og at arbeid mot diskriminering ikke er det samme som å jobbe for mangfold.

– Vi må ikke blande diskriminering og arbeid med mangfold. Diskriminering er ulovlig og forbudt i diskrimineringsloven, sa ombudet, og trakk spesielt frem at diskriminering blant annet kan forekomme i ansettelsesprosesser – selve inngangsnøkkelen til arbeidslivet.

For å lykkes med mangfoldsarbeidet, mener hun det er viktig å anerkjenne at utfordringene er høyst forskjellige.

– Dersom vi virkelig skal få gjort noe med utenforskapet, må vi være tydelig på at menneskene utenfor arbeidslivet er mangfoldige. Noen har det som skal til, men utestenges på grunn av fordommer hos en arbeidsgiver. Andre trenger mer opplæring og støtte, for eksempel i form av lønnstilskudd, sa Bjurstrøm.

Vil du vite mer?

  • Les om ombudets arbeid for likestilling i arbeidslivet her.

 

  • Ønsker du å få tilsendt LDOs månedlige nyhetsbrev? Send mail til media@ldo.no for påmelding!