13/595: Kvinne mente seg diskriminert av sykehus på grunn av etnisitet og kjønn

Saken gjaldt en kvinne som mente hun ble utsatt for diskriminering av sykehus på grunn av etnisitet og kjønn under oppfølgingen av henne i graviditeten og etter fødselen. 

Ombudet tok stilling til om kvinnen ble stilt dårligere sammenlignet med andre norske pasienter og om dette hadde sammenheng med hennes etnisitet. Ombudet tok også stilling til om kvinnen ble forskjellsbehandlet på sykehuset under graviditeten og etter fødselen.


Det ble ikke lagt frem opplysninger i saken om at kvinnen fikk ulik behandling enn andre kvinner i forbindelse med graviditeten og fødselen. Kvinnen var imidlertid fengslet da hun fødte. Ombudet tok derfor stilling til om hun ble indirekte forskjellsbehandlet fordi situasjonen hun var i gjorde at hun faktisk ble stilt dårligere som gravid og etter fødsel.

Kvinnen opplevde sikkerhetstiltakene rundt henne på sykehuset som stigmatiserende og ydmykende. Ombudet kom til at sikkerhetstiltakene ikke hadde noen årsakssammenheng med hennes etnisitet, men utelukkende var knyttet til at hun på dette tidspunktet var varetektsfengslet i en stor straffesak hun senere ble frikjent i.

Kvinnen ble sendt tilbake til fengselet to dager etter fødselen. Dette opplevdes brutalt og kvinnen mente denne behandlingen ikke ville ha skjedd en norsk kvinne etter fødsel.

Konklusjon

Ombudet mente det ikke var grunn til å tro at kvinnen ble behandlet ulikt andre fødende grunnet sin etnisitet eller dårligere som gravid/fødende, men at også det at hun ble sendt tilbake til fengselet var betinget av den alvorlige saken hun var mistenkt og senere frikjent i, og ikke diskriminering på grunn av etnisitet eller kjønn.

  • Saksnummer: 13/595
  • Lovgrunnlag: Likestillingsloven av 1978 § 3, diskrimineringsloven av 2005 § 4
  • Dato for uttalelse: 6. november 2014