- Straffenivået i halliksaker er et problem. De får latterlig milde dommer, sier Harald Bøhler i Oslo-politiet.

Harald Bøhler, Oslo-politiet og May Brenna Nielsen, ROSA-senteret
Han er leder for STOPP-gruppa i Oslo-politiet. De jobber med å forebygge og bekjempe menneskehandel.
- Siden 2001 har andelen utenlandske prostituerte i Oslo økt voldsomt. I dag er godt over 70 prosent av de prostituerte i Norge fra utlandet. Her ligger det et enormt potensial for at vi har et menneskehandelproblem i Norge, sier Bøhler.

Krisesenter ikke nok
Fredag 7. mars deltok han på Likestillings- og diskrimineringsombudets temamøte om menneskehandel sammen med Maya Brenna Nielsen fra ROSA-senteret. ROSA-senteret skal gi ofre for menneskehandel tilbud om trygge bosteder, og Brenna Nielsen innser at de fremdeles har en jobb å gjøre for å sikre ofrene for menneskehandel et verdig bo- og velferdstilbud i Norge.
- I dag bor kvinnene på krisesenter. Det er et trygt og sikkert botilbud, men det er ikke noen god løsning i lengden, mener Brenna Nielsen. Hun forteller at mange kvinner blir i Norge i måneder og år mens de venter på svar på søknader om oppholdstillatelse.
- Folk sitter for lenge på krisesenteret. Det er ikke heldig å bo på krisesenter i mer enn et halvt års tid. Dessuten er det mange som ikke vil eller kan bo på krisesenter. Det er for eksempel en helt umulig løsning for menn, sier hun.

Bedre rettigheter
Samtidig er det flere forhold som må på plass for at ofrene for menneskehandel skal få et verdig liv i Norge.
- Bosituasjonen er utfordring nummer én. Men det er også viktig å bedre rettigheter knyttet til helse, økonomi, norskopplæring og advokathjelp, sier Brenna Nielsen. Hun forteller at ROSA-senteret får stadig flere henvendelser fra kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel, men at langt fra alle tør å ta i mot hjelp.
- Under halvparten av de kvinnene som henvender seg til oss vil ta i mot hjelp. Mange av dem forsørger barn og annen familie i hjemlandet, slik at det er økonomisk umulig for dem å ta i mot hjelp og samtidig fortsette å sende hjem penger, sier hun.