Flere voldsepisoder den siste tida aktualiserer på nytt debatten om hatkriminalitet. -Politikere og andre offentlige personer må være klar over at deres ytringer og generalisering kan bidra til å legitimere overgrep mot innvandrere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

En mann ble alvorlig skadet etter at han ble slått ned av ungdommer som ropte rasistiske slagord sist helg. En 16 år gammel enslig mindreårig asylsøker ble skutt mens han lå og sov på asylmottaket. Utallige blogger på nettet bringer åpent rasistiske ytringer.

Gangås mener det er svært viktig med rask oppklaring og straffereaksjon.
- Dette vil ha en  forebyggende effekt, sier hun.

Samtidig sender hun en sterk oppfordring til norske politikere.
- Generaliseringer og nedsettende omtale av grupper, enten det dreier seg om asylsøkere, flyktninger, innvandrere eller personer med annen hudfarge enn hvit, kan føre til hatvold. Jeg oppfordrer derfor politikerne til å tenke seg nøye om når de nå går inn i valgkampen. De må være klar over at nedsettende generaliseringer kan bli oppfattet på en måte som de kanskje ikke selv ønsker å bidra til, sier Gangås.

Justisminister Knut Storberget gikk nylig ut i NRK og sa at noen norske kommuner heller vil ha fengsel enn asylmottak. Han er skremt av voldsepisodene, og synes ikke vi mobiliserer mot slik kriminalitet på samme måte som for eksempel etter drapet på Benjamin Hermansen i 2001, da 40 000 gikk i demonstrasjonstog i Oslo.
Gangås er særlig opptatt av hvordan unge mennesker oppfatter generaliseringene.

- Norske ungdommer kan få et vrengebilde av den mangfoldige gruppen som for eksempel asylsøkere utgjør. Samtidig kan unge asylsøkere oppleve at de blir sett ned på. Dette kan føre til et mer konfliktfylt samfunn, og det kan føre til diskriminering av personer på grunn av etnisk bakgrunn, sier Beate Gangås.