Mange hevder at politikerne, gjennom sine ytringer og partiprogram, skaper og legitimerer fordommer. Er fordommer blitt stuerene i partiene? Det norske samfunnet beskrives gjerne som et likestilt og inkluderende samfunn. Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til debattmøte 30. oktober.

Men hvordan defineres egentlig av politikere og deres partiprogrammer? Og praktiserer de egentlig likestilling og inkludering gjennom sin politiske virksomhet? Hvem blir etniske minoriteter når majoriteten definerer?

Professor i sosialmedisin Per Fugelli fra Universitetet i Oslo innleder om «Verdighet og frihet - helsens grunnstoffer - på prøve i minoritetenes livsverden».
Forskningsleder Mari Teigen fra Institutt for samfunnsforskning tar for seg «Kriselikestilling på norsk? Likestilling og multikulturalisme i mediadebatten».

Kronikk- og debattredaktør i Klassekampen Ali Esbahti er konferansier. Etter innledningen blir det debattt.

Møtet er åpent for all, men politiske paritier, ungdomspartier og minoritetsorganisasjoner er spesielt invitert. Husk påmelding!

Trenger du tilrettelegging, si fra ved påmelding.

Sted: LDO, Grensen 5, Oslo.
Tid: Torsdag 30. oktober, kl. 13.00 – 14.30
Påmelding: pamelding@LDO.no
Påmeldingsfrist: 24 oktober