En iransk familie fikk ikke kjøpe boligen, selv om familien hadde lagt inn det høyeste budet. Nå har Likestillings- og diskrimineringsnemnda fastslått at familien ble diskriminert.

Det er første gang nemnda har avgjort at en boligkjøper er diskriminert på bakgrunn av sin etnisitet. Saken ble anket til nemnda, etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet i fjor sommer konkluderte med at selger hadde brutt diskrimineringsloven.
Selgeren av boligen hevdet at årsaken til at den iranske familien ikke fikk kjøpe boligen, var at selgeren hadde fått en spesielt god kontakt med den budgiveren som la inn det nest høyeste budet.  Men dette argumentet ble ikke funnet å være overbevisende av ombudet, og heller ikke av nemnda.
Den iranske familien tok kontakt med megleren etter at boligen var solgt, for å få en forklaring på hvorfor tilslaget ble gitttil den som hadde det nest høyeste budet. Megler skal da ha uttrykt at selger ville unngå ”trøbbel”. Familiens datter skal også ha fått høre at man ikke ønsket mennesker med en annen etnisk bakgrunn i nabolaget. Disse utsagnene er ikke verifisert, men ombudet fant etter en konkret vurdering av saken at det hadde funnet sted diskriminering.
-Vi er glad for at Likestillings- og diskrimineringsnemnda er enig med oss i denne saken, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder av juridisk avdeling hos ombudet. – Å ha mulighet til å kjøpe bolig og fritt velge hvor man vil bo er en vesentlig rettighet, slår hun fast.
Anwar Sadeghi, fra den iranske familien som klaget inn saken, sier til Dagsavisen at han er lettet over nemndas avgjørelse. –Dette er en prinsippiell sak, som kanskje vil gjøre det lettere for andre som havner i samme situasjon senere, sier han.