Bare en prosent av topplederne i norske børsnoterte selskaper er kvinner.
– Helt elendig. Jeg forventer at Regjeringen tar fatt i denne utfordringen slik de har lovet i Soria Moria-erklæringen, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Dagens Næringsliv melder at kun tre av 238 børsnoterte selskaper (1,26 prosent) ledes av en kvinne.

Kvinnenes inntog i styrene i allmennaksjeselskapene har steget med rekordfart de siste årene, blant annet på grunn av stortingsvedtaket om å ha 40 prosent kvinner i disse styrene innen 2008. Dette målet ble nådd til tross for mye motstand mot vedtaket. I 2004 var antall styremedlemmer i slike selskaper 11 prosent.

− Jeg utfordrer Regjeringen til å innfri lovnaden i Soria Moria-erklæringen også når det gjelder flere kvinnelige ledere, sier Grimsmo.

Kampen for flere kvinnelige styremedlemmer viser at det skal skarp lut til for å oppnå resultater. Næringslivet er en mannsbastion, men kvinnenes inntog i styrene viser at det ikke er umulig. Regjeringen må derfor være kreative, for i ansettelsen av toppledere er det neppe aktuelt med lovpålagt kvotering.

− Næringslivet selv må også bli dyktigere til å rekruttere bredt til toppledelsen, mener Grimsmo. − Ved å utelukke halvparten av befolkningen, er sannsynligheten stor for at de går glipp av verdifulle lederressurser.

I kommunal sektor viser tall fra 2006 at kvinner besetter 29 prosent av høyere administrative lederstillinger.

Les mer om likestilling i ledelse her