Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne ble 4. desember norgesmester i webtilgjengelighet i offentlig sektor for andre gang.
– Vi gratulerer med velfortjent pris. Senteret går foran med et godt eksempel, sier kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Ingeborg Grimsmo.

Dokumentasjonssenteret fikk prisen for sin hjemmeside dok.no. Prisen ble overrakt under et arrangement i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Direktoratet har en viktig pådriverrolle for å øke kvalitet og tilgjengelighet på offentlige nettsteder.

I  begrunnelsen for å tildele Dokumentasjonssenteret prisen, heter blant annet:

«Årets vinner er alene om å oppfylle alle kravene i kriteriesettet på området tilgjengelighet. Nettstedet legger også til rette for tilgang utover kravene som DIFI stiller, bl.a ved å tilby informasjon på tegnspråk, i lettleste versjoner og mulighet for høykontrast. Tilrettelegging av tegnspråk og lettleste versjoner illustrerer at vinneren prøver å tenke helhetlig rundt universell utforming. Nettstedet er et godt eksempel på at økt tilgjengelighet ofte handler mer om fokus enn krav til ressurser.»

Dokumentasjonssenteret fikk 100 prosent skåre på tilgjengelighet og seks stjerner av seks mulige i totalvurderingen som også omfatter brukertilpasninger og innhold.

Fra nyttår slås dokumentasjonssenteret sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet skal forvalte den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 1. januar.

De øvrige nominerte var regjeringen.no og Dyrøy kommunes nettsider.

– Vi ønsker å lære av dokumentasjonssenteret, og vil arbeide for at våre nettsider skal bli like gode, sier Grimsmo.

Dokumentasjonssenterets hjemmesider finner du her