Harstad kommune bryter likestillingsloven når de lønner to avdelingssykepleiere lavere enn kommunens avdelingsingeniører. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast i en ny uttalelse.

Fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo mener saken er av stor prinsipiell betydning.

- Det er første gang vi har slått fast brudd på loven om at arbeid av lik verdi skal lønnes likt mellom to så store yrkesgrupper. Dette bør få stor betydning for andre kommuner og hvordan man lønner personer i mellomlederstillinger, sier Grimsmo.

LDO har i sin behandling av saken sammenlignet de to avdelingsledernes lønn med fire sammenlignbare avdelingsingeniører i Harstad kommune. Etter å ha vurdert utdanning, erfaring, ansvar og arbeidsforhold kom ombudet fram til at de to sykepleierne har blitt indirekte diskriminert, ettersom de to, som er fra en kvinnedominert yrkesgruppe, har lavere lønn enn ingeniørene, som tilhører en manndominert yrkesgruppe.

Til uttalelse.