Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bryter likestillingsloven. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Justisdepartementet slått fast.

Tilsynsrådet har til nå ikke godkjent at uttak av foreldrepermisjon regnes som en del av praksistida for advokater. Dette gjelder uttak som i samsvar med loven er forbeholdt far, seks uker, eller mor, opp til ni uker. Dermed bryter rådet likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av uttak av foreldrepermisjon.

Det konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med i november i fjor.  Tilsynsrådet klaget ombudets uttalelse inn for nemnda. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom fram til samme resultat som ombudet.

Etter at både ombudet og nemnda uttalte at praksisen er i strid med Likestillingsloven, klaget Tilsynsrådet for advokatvirksomhet saken inn for Justisdepartementet. Departementet har gitt en endelig tilbakemelding, og forutsetter at Tilsynsrådet retter seg etter nemndas uttalelse.

Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder for juridisk avdeling hos LDO, er fornøyd med departementets uttalelse.

- Ingen skal straffes for å benytte seg av lovfestede permisjonsrettigheter, så for oss er dette en viktig prinsipiell sak. Vi kommer derfor til følge opp at Tilsynsrådet retter seg etter nemndas og departementets uttalelse, sier Lier Haugseth.

Les nemndas uttalelse her