Likestillings- og diskrimineringsombudet har opprettet en sak mot =Oslo for å finne ut om magasinet forskjellsbehandler romfolket. - Magasinet kan ikke kreve en unnskyldning for at LDO gjør jobben sin, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad.

Hun har likevel forståelse for at daglig leder i =Oslo, Stian Oldekjær, er frustrert.
- Fattighuset og =Oslo gjør allerede en kjempejobb i forhold til vanskeligstilte.  De får selvfølgelig nye og vanskelige utfordringer knyttet til nye grupper av tiggere. Det er derfor jeg er opptatt av at politikerne må på banen og ta ansvar for å velge mer helhetlige løsninger på situasjonen. Det er dypt tragisk at de som arbeider for å bedre situasjonen for de vanskeligstilte blir sittende igjen med utfordringene rundt tiggernes situasjon i Norge, sier Unstad. Noen unnskylding vil hun imidlertid ikke gi.
- Det er LDOs jobb å undersøke påstander om diskriminering. Vi behøver ikke be om unnskyldning for å gjøre jobben vår, sier Unstad.

Ikke beskyldt for rasisme
Likestillings- og diskrimineringsombudet ble i forrige uke kontaktet av flere medier som fortalte at =Oslo og Fattighuset forskjellsbehandlet tiggere fra romfolket.
- Påstandene var såpass alvorlige at vi mente det var nødvendig å se nærmere på saken. Ettersom ingen leverte en klage til oss, bestemte vi oss for å ta opp saken på eget initiativ, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad. Hun understreker at dette ikke er det samme som å si at =Oslo diskriminerer.

- Vi oppretter en klagesak for å finne ut om magasinet diskriminerer. Det er ikke det samme som å beskylde = Oslo for rasisme. Denne saken vil bli behandlet på helt vanlig måte hos oss, og vi holder nå på å hente inn alle fakta i saken. Foreløpig har vi på ingen måte konkludert med at magasinet diskriminerer. Dette har Oldekjær allerede fått klar beskjed om i et brev fra oss. LDO har også hele tiden understreket i media at det kan finnes saklige grunner til å forskjellsbehandle selgere, for eksempel på grunn av språk, sier Unstad. 

Hun synes det er viktig å få fram at diskriminering ikke trenger å være motivert av rasisme for å være ulovlig.
- Hvis resultatet er at noen blir usaklig forskjellsbehandlet på grunn av etnisitet, er det diskriminering, selv om det ikke var ment sånn, sier Unstad.