Torsdag 27. november kl. 11.00 legger Likestillings- og diskrimineringsombudet fram SaLDO 2008, et samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering.

Nylig ble Norge kåret til verdens mest likestilte land av Verdens økonomiske forum. Årets SaLDO viser at det allikevel er det langt igjen til vi har oppnådd full likestilling.

Les mer her.