Annonsekonsulent Berit Bjerg hadde 80 000 kroner mindre i lønn enn en mannlig typograf i Aftenposten. Hun klaget til Likestillingsombudet, og fikk i 2005 medhold i at dette var indirekte kjønnsdiskriminering. Bjerg tapte så i Likestillingsnemnda, men vant i Tingretten og Lagmannsretten.

Staten, som representerer Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har vært Bjergs motpart i både i Tingretten og Lagmannsretten. Nemnda ga i 2007 Bjerg medhold i at de to stillingene kan sammenlignes. Men fordi Bjerg i løpet av de to årene som har gått har fått ny stilling og ny jobb, mente nemnda det ikke lenger finnes noen lønnsforskjell.

Oslo Tingrett kjente nemndas vedtak ugyldig. Staten anket så til lagmannsretten.

En enstemmig lagmannsrett gir nå Bjerg medhold i at nemndas vedtak er ugyldig, og idømmer Staten Bjergs saksomkostninger, til sammen 94.000 kroner, skriver HK-Nytt.

Staten har én måneds frist til å anke dommen til Høyesterett. - Uansett om saken går videre til Høyesterett i, vil Aftenposten trolig sende den tilbake til likestillings- og diskrimineringsnemnda til ny behandling, uttaler Bjerg til fagforeningsbladet.

Dermed kan det ta lang tid før en endelig avgjørelse faller i denne saken.