Stortinget har vedtatt en ny ekteskapslov som sikrer alle like rettigheter, enten den man er glad i er en person med forskjellig kjønn eller samme kjønn. Den nye loven sikrer også lesbiske lik mulighet til å adoptere og til assistert befruktning.


- Lesbiske og homofile er like gode omsorgspersoner som heterofile. Den nye loven sikrer like juridiske rettigheter til barn enten de vokser opp i en lesbisk, homofil eller heterofil familie, sier likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Hun beklager likevel Stortingets henstilling om å tilrettelegge for reservasjonsrett for helsepersonell dersom det innebærer forskjellsbehandling mellom heterofile og lesbiske par.

- Dette vil være fortsatt diskriminering av lesbiske, sier Grimsmo.

Lagtinget fattet de endelige vedtakene om loven med 26 stemmer for loven og 14 mot. I avstemningen rundt retten til assistert befruktning stemte 17 nei mot 23 ja-stemmer.

Det er ikke mer enn 36 år siden homofili var forbudt ved lov i Norge. På disse årene har det skjedd store endringer, både juridisk og i holdningene blant folk flest. I dag er om lag to av tre nordmenn positive til ekteskap mellom to av samme kjønn ifølge undersøkelser utført av EOS Gallup Europa, for Klassekampen utført av Sentio og undersøkelse gjort av MMI for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring LLH.